Personvern- og cookieserklæring

MATU Eiendom eier nettstedet matu.no. Ved å bruke våre nettsider, samtykker du til behandling av personopplysninger i henhold til denne erklæring.

Hva er personvern?

Personvern er retten til å bestemme over personopplysninger om en selv. Med personopplysninger menes alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Med behandling av personopplysninger mener man enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandling av personopplysninger

MATU Eiendom er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. MATU Eiendom behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter. MATU Eiendom behandler ikke personopplysninger uten at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag og ikke utover det som er nødvendig for å oppfylle et lovlig behandlingsformål. Våre underleverandører har kun tillatelse til å behandle personopplysninger på våre vegne i henhold til databehandleravtale og i henhold til våre krav om informasjonssikkerhet.

Opplysningene som blir samlet inn på våre nettsider vil kunne bli brukt til markedsføringstiltak som for eksempel invitasjon til seminarer, kurs, øvrige arrangementer, informasjon om våre tjenester samt annen direkte/indirekte markedsføring. Videre vil også innsamlede opplysninger kunne bli brukt til statistikk samt drift, vedlikehold og forbedring av våre nettsider.

MATU Eiendom har ikke ansvar for innhold eller behandling av personopplysninger på eksterne nettsider via innebygd innhold, som for eksempel Instagram, video og kart fra google.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger som behandles om deg. Du har også en rett til å kreve at personopplysninger om deg blir rettet dersom disse viser seg å være uriktige eller ufullstendige. Videre har du også en rett til å bli glemt, hvilket betyr at du kan kreve at personopplysninger om deg blir slettet. Med mindre det foreligger et særskilt lovgrunnlag for fortsatt behandling av personopplysningene vil disse bli slettet. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, og et samtykke til behandling av personopplysninger kan alltid trekkes tilbake.

Vennligst se kontaktinformasjon nedenfor om du ønsker å komme i kontakt med oss, hvis du har ønske om å slette eller redigere personlig informasjon som vi behandler.

Cookies og webanalyse

MATU Eiendom benytter seg ikke av cookies, også kalt informasjonskapsler, på sine nettsider.

Lovvalg og verneting

Eventuelle tvister skal behandles i henhold til norsk lov med Sarpsborg tingrett som verneting.

Spørsmål

Om du skulle ha spørsmål til denne erklæringen eller du eksempelvis ønsker innsyn i egne personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på emil@matu.no.

Hvis du ønsker å klage på hvordan vi behandler opplysningene dine, kan du ta kontakt med Datatilsynet.

Nettsted: www.datatilsynet.no
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: 22 39 69 00.

Endringer i denne erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne erklæringen. Alle endringer gjelder fra tidspunktet de ble publisert. Om du ønsker å vite når erklæringen sist ble oppdatert, finner du dette under «Sist oppdatert» nederst på siden.

Sist oppdatert: 01.09.2019